Sunday , February 17 2019
Breaking News
 • ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਟਾਇਮ ਹੈ ਚੰਗਾ ਨਹਾਉਣ ਲਈ

  ਨਹਾਉਣਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ. ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਨਹਾਉਣ ਨਾਲਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਨਹਾਉਣਾ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ. ਡੇਲੀ ਮੇਲ ਆਨਲਾਈਨ ਨੇ ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਚਮੜੀ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ.ਹਾਂਲਾਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਮੇਂ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ. ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਪਸੀਨਾ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀਤੱਤ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ: ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਮੇਰ ਜਬੇਰ ਨੇ ਡੇਲੀ-ਮੇਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਧੂੜਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਬਿਸਤਰ ‘ਤੇ ਸੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਤੰਦਰੁਸਤਰਹਿਣ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੈਲ ਅਤੇ ਤੇਲਸਿਰਹਾਣੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਿਹਰੇ’ ਤੇ ਫਿਣਸੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ. ਨੀਂਦ ਆਉਣ  ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਐਨਾਂ ਚਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੌਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋਘੱਟ 90 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਚ ਕੋਰਟੀਸੌਲ ਨਾਮਕ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ. ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਡੈੱਡ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਡਾ.ਜਬੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਿਹਰਾ ਧੋ ਕੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਰਾਤ ​​ਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਵੀ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. …

  Read More »
 • ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੰਬ ਹਾਜ਼ਮੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ

 • ਬੋਲ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ

 • ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ

 • ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਦ ਤਾਂ

Recent Posts

February, 2019

 • 17 February

  ਘਾਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ , ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ

  ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ’ਤੇ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ …

  Read More »
 • 17 February

  ਵਧਾਈਆਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ , ਛੁੱਟਿਆ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋਅ

  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 40 ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਸਰਸ ਕਲਾਕਾਰ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। …

  Read More »
 • 17 February

  ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਵਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

  ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫਿਦਾਈਨ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਾਲੇ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ ਫਟਣ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਮੇਜਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। …

  Read More »
 • 16 February

  ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ :ਕੈਪਟਨ

  ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ 40 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਲੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ …

  Read More »
 • 16 February

  ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮੀਂਹ ਨੇ ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ

  ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਪਏ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬੇਹੱਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਛੰਭ ਤੇ ਕਈ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ-ਥਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕ ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇ-ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ …

  Read More »
 • 16 February

  ਤਰਨਤਾਰਨ: ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘ਰੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ’

  ਤਰਨਤਾਰਨ: ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘ਰੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ’ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਗੰਡੀਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਵਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ …

  Read More »
 • 16 February

  ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਕਮਾਨ

  ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਕਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨ…ਨਿਸਚਿਤ ਕਰੇ । ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ …

  Read More »
 • 16 February

  ਥਾਂ, ਦਿਨ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੈਨਾ ਕਰੇ ਕਾਰਵਾਈ

  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਉਤੇ ਝਾਂਸੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ, ਥਾਂ ਅਤੇ ਦਿਨ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ …

  Read More »
 • 16 February

  ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਬਾਲਾ,ਕੈਪਟਨ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਕਹਿ ਗਏ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

  ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ …

  Read More »
 • 16 February

  ਜੂਸ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਜਾਨ

  ਜੂਸ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਜਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਚ ਹੋੲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ੳੁੱਥੇ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਤਨ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ੲਿਸ ਹਮਲੇ ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗੲੇ. ਜਦੋਂ …

  Read More »
 • 15 February

  ਘਰ ਦੇ ਹਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ! ਹਜੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵਿਆਹ

  ਘਰ ਦੇ ਹਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ! ਹਜੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵਿਆਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ’ਚ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ …

  Read More »
 • 15 February

  ਇਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ

  ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਰਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ …

  Read More »
 • 15 February

  ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਟਾਇਮ ਹੈ ਚੰਗਾ ਨਹਾਉਣ ਲਈ

  ਨਹਾਉਣਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ. ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਨਹਾਉਣ ਨਾਲਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਨਹਾਉਣਾ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ. ਡੇਲੀ ਮੇਲ ਆਨਲਾਈਨ ਨੇ ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਚਮੜੀ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ.ਹਾਂਲਾਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਮੇਂ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ. ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਪਸੀਨਾ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀਤੱਤ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ: ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਮੇਰ ਜਬੇਰ ਨੇ ਡੇਲੀ-ਮੇਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਧੂੜਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਬਿਸਤਰ ‘ਤੇ ਸੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਤੰਦਰੁਸਤਰਹਿਣ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੈਲ ਅਤੇ ਤੇਲਸਿਰਹਾਣੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਿਹਰੇ’ ਤੇ ਫਿਣਸੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ. ਨੀਂਦ ਆਉਣ  ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਐਨਾਂ ਚਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੌਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋਘੱਟ 90 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਚ ਕੋਰਟੀਸੌਲ ਨਾਮਕ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ. ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਡੈੱਡ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਡਾ.ਜਬੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਿਹਰਾ ਧੋ ਕੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਰਾਤ ​​ਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਵੀ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ: ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ  ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹਾਰਵਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਨਹਾਉਣਾ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਧਿਆ ਸੋਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ. ਸ਼ੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾ. ਜਬੇਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਮਰਦ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮ ਪਾਣੀਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਤੇ ਅਵਿਕਸਿਤ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਹੈ. ਕਿਹੜਾ ਟਾਇਮ ਹੈ ਚੰਗਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ. ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਨਭਰ ਦੀ ਥਕਾਨ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਨਾਲਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. ਹਾਂਲਾਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਕਰਦਾ ਹੈ. ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਨਹਾਉ. ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਕੁਦਰਤੀ ਰੰਗਤ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.  

  Read More »
 • 15 February

  40 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ

  ਪੁਲਵਾਮਾ ’ਚ  ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 40 ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ਼ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦੇ ਜੈਸ਼–ਏ–ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਦਿਲ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਜੈਸ਼–ਏ–ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਦਿਲ …

  Read More »
 • 14 February

  ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ‘ਤੇ ਉੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ, 30 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, 25 ਜ਼ਖ਼ਮੀ !!

  Biggest terrorist attack at Pulwama 30 CRPF personnel have been Martrayed   ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ‘ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ 30 ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ 35 ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਜਾ …

  Read More »
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com