Breaking News
Home / ਸਿਹਤ / Wheat Grass Juice-ਕਣਕ ਦੀ ਘਾਹ-ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੰਜੀਵਨੀ

Wheat Grass Juice-ਕਣਕ ਦੀ ਘਾਹ-ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੰਜੀਵਨੀ

Wheat Grass Juice-ਕਣਕ ਦੀ ਘਾਹ

Wheat Grass Juice- ਇਹ ਹੈ ‘ਕਣਕ ਦੀ ਘਾਹ’ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੂਟੇਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਹਰੀਅਾਂ-ਹਰੀਅਾਂ ਪਤਿਆ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਖੂਨ ਬਣਾੳੁਣ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਤਾਕਤ. ਇਸ ਲੲੀ ਇਹ ਕਣਕ ਦੀ ਘਾਹ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ “Green blood” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ.ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸਾਇਣਕ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਘਾਹ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਮਨੁਖੀ ਖੂਨ,ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪੀ.ਐਚ. ਫੈਕਟਰ 7.4 ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਸ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖੂਨ ਵਿਚ ਰੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੀਮੀਆ ਅਤੇ ਪੀਲੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਘਾਹ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਪਲਸ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੰਤੂਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਦਮੀ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.ਕਣਕ ਦੀ ਘਾਹ ਵਿਚ ਕਲੋਰੋਫ਼ੀਲ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਹੂ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ,ਸੀ ਅਤੇ ਈ ਭਰਪੂਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੀਆਂ , ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ. ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀ ਕਣਕ ਦੇ ਘਾਹ ਦਾ ਰਸ (WheatGrass Juice) ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਅਜਮਾਓ

Wheat Grass Juice ਦੇ ਫਾਇਦੇ

Wheat Grass Juice- ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਜੜੋ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜਾ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਰੋਜਾਨਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

Wheat Grass Juice- ਸ਼ੁਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ
Wheat Grass Juice -ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.
Wheat Grass Juice- ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ
Wheat Grass Juice- ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ
Wheat Grass Juice- ਸਰੀਰ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ.
Wheat Grass Juice -ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ
Wheat Grass Juice -ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਸਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ
Wheat Grass Juice -ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ
Wheat Grass Juice -ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਵੀਰਜ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
Wheat grass Juice -ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹਨ
Wheat Grass Juice -ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ
ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ,ਐਸੀਡਿਟੀ,ਗਠੀਆ,ਭੰਗਦਰ,ਸ਼ੂਗਰ,ਖੰਘ, ਦਮਾ,ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਗ,ਬਲਗ਼ਮ,ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ,ਹਵਾ ਵਿਕਾਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਅਚਾਨਕ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਇਸਦੇ ਰਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਸਰੀਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਤਰਸਅਾ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਲਈ ਰਾਮਬਾਣ ਹੈ|
ਕਣਕ ਦੀ ਘਾਹ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਜੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਚਿੱਟੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁਟ ਦਿੳ। ਸਿਰਫ ਹਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲ਼ਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.ਰੱਸ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਘਾਹ ਨੂੰ ਧੌ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਢੇ ਗਏ ਘਾਹ ਦੀ ਲੰਬਾੲੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5-6 ਇੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

Wheat Grass Juice ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:

ਤੁਸੀਂ 15 ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਮਲੇ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ ੲਿਕ ੲਿਕ ਗਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਗਈ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ 50 ਗਰਾਮ ਕਣਕ ਕ੍ਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾ ਦਿੳੁ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ 15ਵੇ ਗਮਲੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਪਾੳੁਗੇਂ ੳੁਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਗਮਲੇ ਦਾ ਰਸ ਨਿਕਲਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ੲਿਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਰੇ ਦੀ ਜੜ ਕਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੳ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਗਮਲੇ ਵਿੱਚੋ ਜੋ ਕਣਕ ਪੁਟੀ ਹੈ ੳੁਸੀ ਦਿਨ ੳੁਸ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਣਕ ਬੀਜ ਦਿਨ ੲਿਹ ਕਿਰਿਆ ਹਰ ਗਮਲੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਵਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਕਣਕ ਦੇ ਘਾਹ ਦਾ ਜੂਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ|
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰਚਾੳੁ|ੲਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ|
Only Ayurved ਤੁਹਾਡੇ ਲੲੀ ਲੈ ਕੇ ਅਾੲਿਅਾ ਹੈ ੳੁਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਜਵਾਰੇ |Wheat grass juice ਦਾ ਰਸ ੳੁਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ Wheat grass juice ਤੁਸੀ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ Only Ayurved Dealer list ਤੇ ੳੁਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ-

ਪੰਜਾਬ
ਜਗਰਾਓਂ -9646683463

ਮੋਗਾ – 9988009713

ਬਠਿੰਡਾ – 9779566697

ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ – 9872320227

ਮਲੋਟ – 9878100518

ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ – 9872439723

ਲੁਧਿਆਣਾ – 9803772304

ਜਲੰਧਰ – 9814832828

ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ – 8872295800

ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਉੜਮੁਡ ਟਾਂਡਾ – 9803208718

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ – 9815483791

ਮੋਹਾਲੀ – 09216411342

ਮੁਕੇਰੀਆਂ – 9815296322

ਚੰਡੀਗੜ – 9877330702


About Admin

Check Also

ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਅਨਾਰ, ਸਿਹਤ ਲਈ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋ ਅਨਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ …

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com